Heeft u last van vochtige muren of een klamme kelder, een drassig weiland of sompige tuin? Wij kunnen u helpen - op een professionele manier én met kwaliteitsmaterialen. Eens u uw aanvraag indient, komen wij ter plaatse kijken om te zoeken naar de beste oplossing voor uw wateroverlast.

Alternatieve oplossingen

In sommige gevallen is het plaatsen van een drainage niet nodig, en kan de overlast bestreden worden met watervriendelijk groen. Dit kunnen berken, populieren, wilgen, riet, of bepaalde soorten struiken zijn. Is de grond dichtgereden door zware machines? Dan kan het voldoende zijn om de grond om te woelen tot een 50 cm diep en kan het water terug in de grond dringen.

Plaatsen van drainage, afvoerbuizen rond woningen en gebouwen

Indien de alternatieve oplossingen geen optie zijn voor u, gaan we over tot het plaatsen van drainagebuizen. Om uw tuinoppervlakte watervrij te maken kijken we eerst waar we het gedraineerde water kunnen afvoeren. Daarna graven we gleuven met een diepte van 60 a 90 cm. Daarin plaatsen we een filtervlies, grind en een drainagebuis met een kunststofmantel met diameter 80 a 100mm. Daarna doen we het grind erop en dichten we het filtervlies. We vullen de aarde terug aan zodat uw tuin er terug als voordien uitziet. Dit herhalen wij over de oppervlakte van uw tuin met tussenruimte van 5 meter. Bij een natte bodem kan drainage de perfecte oplossing zijn!

Bij een vochtige muur, kelder of kruipkelder kan drainage ook een oplossing zijn. Dan plaatsen we deze rondom het huis om zo het vocht van de muren weg te nemen. Ter info: Hou er als eigenaar rekening mee dat u een vergunning nodig hebt voor het plaatsen van drainagebuizen.

Buizen

Afvoerbuizen